Cestovní pojištění

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ


Komplexní cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu, nabízíme jeho dokoupení od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Doporučujeme zakoupení tohoto pojištění, protože na rozdíl od pojištění obsažených u kreditních či platebních karet, kryje všechna rizika včetně storna zájezdu ze zdravotních důvodů.

  • KVALITNÍ POJIŠTĚNÍ
  • VYSOKÉ KRYTÍ
  • POMOC DELEGÁTA

Sazby pojištění:
Letní zájezdy: 30 Kč/os./den, dítě do 12 let 19 Kč/den

U zájezdů s cenou vyšší 19.000 Kč/os. doporučujeme přikoupení si pojištění storna za 150 Kč/os./pobyt, čímž budou pokryty zájezdy s cenou až do výše 37.500 Kč/os. Pojistné limity a další informace naleznete zde.

POZOR - v případě vlastního pojištění či zakoupení pojištění od jiného partnera si budete nuceni při případném onemocnění nebo úrazu v zahraničí pojistnou událost, lékařskou péči a zahraniční volání na asistenční službu zajišťovat sami.

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.

Rozsah a pojistné limity cestovního pojištění klientů cestovní kanceláře JOKRATOUR

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
náklady na repatriaci pojištěného, náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše max. plnění
náklady na vyslání opatrovníka / náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč / 100 000 Kč
náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100 000 Kč
náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100 000 Kč
zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč
náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů / zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč / 100 000 Kč
náklady vzniklé zpožděním zavazadel / náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč / 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu / trvalé následky úrazu 150 000 Kč/300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 5 000 Kč/ks (max. plnění 15 000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%), max. do výše 15 000 Kč/30 000 Kč *
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč/30 000 Kč *
* volitelné navýšení limitu pojistného plnění za příplatek od 150 Kč/osoba/pobyt

* volitelné navýšení limitu pojistného plnění za příplatek od 150 Kč/osoba/pobyt