Řím - Vatikán - Vesuv - Pompeje - ostrov CapriPoznávací zájezd do Itálie s návštěvou věčného města a světoznámých starořímských památek, Pompejí, výjezdem ke kráteru sopky Vesuv a celodenním výletem na ostrov Capri.

Doprava: autokarem

Český Těšín, Karviná, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

Na vyžádání: Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav

Ubytování: hotel ***

4x nocleh v Itálii v hotelu s příslušenstvím,
2 - lůžkové pokoje

Program zájezdu

1. den: odjezd v podvečerních hodinách (dle místa nástupu), cesta Rakouskem do Itálie.
2. den: příjezd do ORVIETA v dopoledních hodinách-prohlídka starobylého města na skalním výběžku s nádhernou gotickou katedrálou, radnicí a mnoha měšťanskými domy. Odpoledne odjezd do Říma na ubytování. Nocleh. Aktuální průběh programu může být změněn či upraven průvodcem dle situace v destinaci.
3. den: po snídani odjezd do centra ŘÍMA, dopoledne prohlídka VATIKÁNU- vatikánská muzea s rozsáhlými sbírkami obrazů a soch, Sixtinská kaple s Posledním soudem od Michelangela. Odpoledne prohlídka ŘÍMA - Andělský hrad s Andělským mostem přes řeku Tiberu, náměstí Piazza Navona s fontánou čtyř řek, chrám všech bohů Pantheon, Španělské schody, Fontana di Trevi, pahorek Quirinal s prezidentským palácem. Odjezd na ubytování. Nocleh. Aktuální průběh programu může být změněn či upraven průvodcem dle situace v destinaci.
4. den: po snídani pokračování prohlídky ŘÍMA - Svatopetrské náměstí s největším křesťanským chrámem Sv. Petra, prohlídka interiéru, katakomb s hrobkami papežů, případně kopule s nádherným výhledem na celý Řím, Campo dei Fiori, Benátské náměstí se sochou Viktora Emanuela, Kapitol s radnicí, Forum Romanum, Kostel sv. Petra v řetězech se sochou Mojžíše od Michelangela. Odjezd z Říma v podvečerních hodinách a ubytování poblíž Neapole. Aktuální průběh programu může být změněn či upraven průvodcem dle situace v destinaci.
5. den: Pompeje, Vesuv a Neapol. Návštěva archeologického areálu v Pompejích, antického města, které bylo v roce 79. n.l. pohřbeno výbuchem Vesuvu na celých 16 století, po kterých bylo znovu objeveno. Po celou tuto dobu bylo město zakonzervováno vysokou vrstvou popela, proto i dnes můžeme vidět řadu historických památek v téměř původní podobě. Díky metodě sádrových odlitků dutin popela uvidíte věrné podoby Pompejanův jejich posledním okamžiku. Výjezd na Vesuv s nádherným výhledem na Neapolský záliv a ostrov Capri, Ischia a Procida. Návštěva Neapole, jejíž historické jádro je zahrnuto v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Procházka kolem hradu CastleNuovo, Galerie Umberto, Teatro San Carlo, nejstarší činná operní scéna v Evropě. Na Piazza del Plebiscito uvidíte královský palác Plazzo Reale a kostel San Francesco di Paola. Návrat na hotel. Aktuální průběh programu může být změněn či upraven průvodcem dle situace v destinaci.
6. den: po snídani odjezd na celodenní výlet na CAPRI - proslulý ostrov v Neapolském zálivu, připlutí do přístavu Marina Grande, cesta do Capri - hlavního města ostrova Capri, městečko Anacapri - dům, kde žil spisovatel Axel Munthe, možnost výjezdu lanovkou na Monte Solaro s nádherným výhledem na ostrov. Odpoledne odplutí z Capri a odjezd do ČR.Aktuální průběh programu může být změněn či upraven průvodcem dle situace v destinaci.
7. den: cesta Rakouskem do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách.

květen 2018

14.05. - 20.05.2018 pondělí - neděle
snídaně autokarem
Sleva 20%8 900 Kč 7 120 Kč
cena za 7 dní

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autokarem s občerstvením a WC
 • 4x nocleh v Itálii v hotelu s příslušenstvím (2 lůžkové pokoje) a se snídaní
 • průvodce
 • povinné pojištění klienta pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storno (29 Kč/den)
 • vstupné do muzeí
 • výjezd na Vesuv – za příplatek
 • lodní výlet na ostrov Capri
 • Doporučené kapesné: 100€

Výlety

 • výjezd na Vesuv
 • lodní výlet na ostrov Capri