Adventní SalzburgTřídenní zájezd do rakouského města Salzburg, jehož historické jádro s malebnými uličkami, romantickými náměstími i významnými kostely je zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.

Pojďte s námi objevovat krásy Salzburgu, kterému se přezdívá též Mozartovo město, protože se zde tento slavný skladatel narodil.

Uvidíte nádherný zámek Mirabell a jeho zahradu, která je barokním klenotem zahradní architektury. Projdete se po Getreidegasse, ulici s unikátními domovními znaky. Budete mít možnost navštívit i rodný dům Wolfganga Amadea Mozarta. Uvidíte Karajanovo náměstí, Koňský brod a Festivalové budovy, které jsou vybudovány ve skále. Další zastávka bude u Kláštera sv. Petra, který byl založen v 7. století a je tak nejstarším dosud funkčním klášterem v německy mluvících zemí. Areál hřbitova sv. Petra je také jedním z nejstarších a nejkrásnějších hřbitovů na světě. Na vrcholu Mnišské hory navštívíte pevnost Hohensalzburg, která je největší kompletně zachovalým hradním komplexem ve střední Evropě a současně dominantou Salcburku.
Také uvidíte Rezidenční náměstí, které je překrásné a prostorné náměstí umístěné mezi rezidencemi salcburských knížecích arcibiskupů v srdci Starého Města salcburského. Lemují ho Nová Rezidence se zvonkohrou, chrám, Stará Rezidence a dlouhá řada měšťanských domů, seskupených jeden vedle druhého.

Doprava: autokarem

Ostrava, Frýdek Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Frenštát, Rožnov, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště

Program zájezdu

1. den: Odjezd v nočních hodinách, noční přejezd do Salzburgu
2. den: V ranních hodinách příjezd do Salzburgu - prohlídka města - zámek Mirabell, rodný dům Mozarta, klášter sv. Petra, pevnost Hohensalzburg, Rezidenční náměstí, návštěva adventních trhů, osobní volno. Večer odjezd zpět do ČR.
3. den: Návrat do ČR v ranních hodinách dle nástupních míst.

Cena zahrnuje

  • dopravu zájezdovým autokarem
  • služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • komplexní pojištění léčebných výloh (28,-Kč/osoba/den)
  • vstupné do muzeí a památkových objektů